نوآموزان پیش دبستانی و دانش آموزان پایه های اول، دوم و سوم روز چهارشنبه 97/7/25 به همراه معلمانشان جهت صرف صبحانه و برگزاری کلاس در فضای آزاد در باغ غدیر حضور می یابند. برگه رضایتنامه و شرایط این برنامه امروز به دانش آموزان داده شده است، اولیای گرامی لطفا پیگیری نمایید.