جلسه آموزش خانواده مخصوص اولیای نوآموزان پیش دبستانی و اولیای دانش آموزان اول تا چهارم در روز شنبه 97/7/21 ساعت 3 بعدازظهر در دبستان  برگزار می گردد.

مدرس: جناب آقای دکتر سبزقبایی استاد دانشگاه اصفهان

موضوع: مسمومیت های شایع در دانش آموزان