روز اول مهر آغاز سال تحصیلی 98-97  همزمان با هفته دفاع مقدس