جشن شکوفه ها برای دانش آموزان کلاس اول و جلسه آموزشی برای اولیای آن ها در تاریخ 97/6/31 در دبستان برگزار شد.