احتراما به اطلاع می رساند، کلاس های محاسبات ذهنی با چرتکه از ابتدای سال تحصیلی از دوشنبه 9 مهرماه ساعت 13:45 در دبستان هاجر برگزار خواهد شد.

لذا جهت ثبت نام لطفا تا 31 شهریور ماه نسبت به واریز شهریه و هزینه کتاب به مبلغ 103000 تومان به شماره کارت 6037691633156328  به نام آقای عرفان خوش نظر اقدام نموده،  و به شماره همراه 09103985869 اطلاع دهید.  لطفا فیش واریزی خودرا نیز به دبستان تحویل دهید.