به اطلاع اولیای گرامی می رساند جلسات آموزشی پایه های مختلف به شرح زیر می باشد:

کلاس چهارم: شنبه 97/6/24  ساعت 8:30 صبح

کلاس پنجم: شنبه 97/6/24 ساعت 10 صبح

کلاس دوم: یکشنبه 97/6/25 ساعت 8:30  صبح

کلاس سوم: یکشنبه 97/6/25 ساعت 10 صبح

کلاس پیش دبستانی (اولیا به همراه نوآموزان): دوشنبه 97/6/26 ساعت 9 صبح، نوآموزان پیش دبستانی با فرم مدرسه(مانتو، شلوار و مقنعه) در برنامه حضور داشته باشند.

کلاس اول (اولیا به همراه دانش آموزان اول): شنبه 97/6/31 ساعت 9 صبح، دانش آموزان کلاس اول با فرم مدرسه(مانتو، شلوار و مقنعه) در برنامه حضور داشته باشند.

کلاس ششم: روز سه شنبه 97/7/3 ساعت 3 بعدازظهر

 

  •  حضور یکی از اولیای گرامی در جلسات الزامی است.