قابل توجه اولیای نوآموزان پیش دبستانی و دانش آموزان دبستان:

اولیای محترمی که هنوز فرم دبستان و لباس ورزشی برای فرزند خود تهیه ننموده اند؛  به فروشگاه مدیران واقع در ارگ جهان نما ، فاز 4، واحد 8 -

تلفن: 32121109  مراجعه نمایند.

همچنین خانواده های متقاضی سرویس لطفا هر چه سریعتر به شرکت راهیان علم مراجعه نمایند.

تلفن تماس: 35545208 - 09139104997