قابل توجه اولیاء محترمی که مایل به استفاده از سرویس دبستان هستند؛ جهت ثبت نام سرویس فرزندتان از تاریخ 97/5/10 لغایت 97/5/16 به دفتر شرکت راهیان علم واقع در خیابان عبدالله خزایی- خیابان هدایت- بن بست یاس 1 مراجعه نمایید.

ساعت مراجعه 8 الی 13 ،

تلفن:35545208

موبایل و تلگرام: 09139104997