قابل توجه دانش آموزان پایه پنجم به ششم، کلاس های ریاضی از روز شنبه 97/4/9  طبق برنامه زمان بندی شده برگزار می گردد.