احتراماً به اطلاع می رساند، کلاس های تابستانی چرتکه از تاریخ 5 تیرماه در دبستان هاجر برگزار می گردد. لذا جهت ثبت نام حداکثر تا تاریخ 4 تیرماه نسبت به واریز شهریه کلاس به مبلغ 103000 تومان به شماره کارت 6037691633156328 به نام عرفان خوش نظر اقدام نموده و فیش آن را تحویل مدرسه نمایید.