قابل توجه اولیا و دانش آموزان گرامی، برنامه تابستانی خانه فیزیک، ویژه نوآموزان پیش دبستانی و دانش آموزان ابتدایی خدمتتان ارائه می گردد

 

برنامه تابستانی خانه فیزیک