قابل توجه اولیای دانش آموزان سال ششم به هفتم، طبق اطلاع رسانی های قبلی به پیوست بخشنامه آموزش و پرورش در مورد نحوه ی ثبت نام و پذیرش مدارس استعدادهای درخشان برای سال تحصیلی 98-97 ارسال می گردد. لطفاً با دقت مطالعه نموده و مراحل ثبت نام را اجرا نمایید.

 

نحوه ثبت نام و پذیرش مدارس استعداد درخشان