به اطلاع خانواده های محترم پایه ششم می رساند که کارنامه دانش آموزان، پرونده و  پوشه کار آنان در  روز یکشنبه 97/3/20  ساعت 9 صبح  فقط به یکی از اولیا تحویل داده می شود.