قابل توجه اولیای گرامی و دانش آموزان عزیز،  به پیوست برنامه تابستانه کانون های ورزشی ناحیه 2 ارسال می گردد

برنامه کانون ورزشی ناحیه 2

برنامه تابستان ورزشگاه شهید خرازی

برنامه تابستان ورزشگاه کوثر .