قابل توجه اولیای گرامی، برای تهیه مانتو، شلوار و مقنعه دانش آموزان از تاریخ اول تیرماه الی 15 تیرماه  از ساعت 9:30 الی 13 و بعدازظهرها از ساعت 16:30 الی 21 و جمعه ها صبح از ساعت 10 صبح الی 13 ظهر به فروشگاه مدایران ( تولیدی حجاب) واقع در میدان امام حسین (دروازه دولت)، روبروی ایستگاه مترو، ارگ عظیم جهان نما، ورودی شمس آبادی، فاز4، طبقه زیرزمین، واحد 8، روبروی آبنمای موزیکال، (تلفن: 32121109) مراجعه فرمایید.