در روز سه شنبه 25 اردیبهشت ماه نمایشگاه خط و نقاشی دانش آموزان کلاس های دوم تا ششم از ساعت 7:30-13:30 در دبستان برگزار خواهد شد. از اولیای گرامی دعوت می شود که از این نمایشگاه دیدن فرمایند.