در روز شنبه 97/2/22 جشن شكرگزاری قرآن، كسب مهارت خواندن قرآن پایه سوم ابتدایی، برای دانش آموزان کلاس سوم در دبستان برگزار گردید و دانش آموزان لحظات شادی را در کنار دوستان خود سپری کردند.