جشن پایان سال دانش آموزان کلاس اول در روز یکشنبه 97/2/23 ساعت 6 بعدازظهر در دبستان  برگزار خواهد شد.