روز چهارشنبه 97/2/19جشن نماز مخصوص دانش آموزان کلاس دوم برگزار می گردد. جزییات این برنامه به دانش آموزان و اولیای آن ها در کلاس دوم اطلاع رسانی شده است. ساعت بازگشت دانش آموزان 15 می باشد.