مراسم بزرگداشت مقام معلم روز یکشنبه 16 اردیبهشت ماه با حضور اعضای انجمن اولیا و مربیان در دبستان برگزار شد. در این مراسم اعضای انجمن به نمایندگی ازاولیا با تقدیم هدایایی از زحمات معلمین قدردانی نمودند.