دانش آموزان کلاس سوم نمایشگاهی از نحوه نگهداری مواد در درس علوم در روز دوشنبه هفدهم اردیبهشت ماه در دبستان برگزار می نمایند.