به مناسبت هفته اصفهان، دانش آموزان پایه های دوم و سوم  در روز دوشنبه 97/2/10به همراه مربیان خود به بازدید از باغ موزه چهلستون خواهند رفت و لحظات شاد و آموزنده ای را در کنار دوستان خود سپری خواهند کرد.