اردوی یک روزه دانش آموزان کلاس ششم به مناسبت نیمه شعبان و جشن فارغ التحصیلی در روز دوشنبه 97/2/3 در مکان اردوگاه قائم (موسسه مهرتابان مهدوی) برگزار می شود.