قابل توجه اولیای گرامی دانش آموزان آینده کلاس های دوم  تا ششم، جهت ثبت و سفارش کتب درسی سال تحصیلی 98-97 از تاریخ 97/2/1 الی 97/3/18 به سامانه www.irtextbook.ir مراجعه فرمایید. (در صورت باز نبودن سامانه مجدداً مراجعه فرمایید.)