باغ گلهادر روز چهارشنبه29 فروردین ماه نوآموزان پیش دبستانی و دانش آموزان کلاس سوم به همراه مربیان خود به باغ گلها می روند و لحظات شاد و آموزنده ای را در کنار یکدیگر سپری خواهند کرد.