از مادران کلاس پیش دبستانی دعوت می شود برای دیدن حرکات ورزشی نوآموزان روز دوشنبه 97/1/27 ساعت 8:30 در دبستان حضور بهم رسانند.