در روز دوشنبه 27 فروردین ماه دانش آموزان کلاس های اول، دوم و چهارم به همراه مربیان خود به باغ گلها می روند و لحظات شاد و آموزنده ای را در کنار یکدیگر سپری خواهند کرد.