دانش آموزان کلاس سوم در روز چهارشنبه 22 فروردین ماه به همراه مربیان خود به بازدید از باغ موزه پروانه و خزندگان واقع در ناژوان خواهند رفت و لحظات شاد و آموزنده ای را در کنار دوستان خود سپری خواهند کرد.