در روز یکشنبه 13 اسفندماه 96 حال و هوای دبستان متفاوت با روزهای دیگر بود ..... لحظاتی از این زیبایی ها را در این عکس ها  می توانید ملاحظه کنید.