خانم زهرا کشاورزراد، دانش آموز پایه سوم، در مسابقات شنای ناحیه، رشته 50 متر قورباغه ، رده سنی زیر 10 سال مقام اول را در میان آموزشگاه های ناحیه 2 کسب نموده است. به خانم کشاورزراد و خانواده ایشان تبریک می گوییم و آرزوی موفقیت های روزافزون برایشان داریم.