اسامی نفرات اول، دوم و سوم مسابقه ذهنی - حرکتی که در روز یکشنبه 96/12/6 در دبستان برای پایه های سوم تا ششم برگزار شد، به شرح زیر می باشد:

کلاس سوم: نفر اول:مبینا سادات خشوعی، نفر دوم: سوگل مجیدی، نفر سوم: زهرا کشاورز راد

کلاس چهارم: نفر اول: نیایش جعفری، نفر دوم: حدیث دهقانی ، نفر سوم: عارفه پورمیری

کلاس پنجم: نفر اول: ریحانه یزدچی، نفر دوم: هدیه مظاهری، نفر سوم: تسنیم سیدنا

کلاس ششم : نفر اول: نرگس مولوی زاده، نفر دوم: شکیبا صفوی ، نفر سوم: هلیا امینی

لازم به ذکر است خانم نرگس مولوی زاده رتبه اول در کل دبستان را به دست آورده است