بازدید دانش آموزان کلاس چهارم از خانه زیست شناسی در روز چهارشنبه 9 اسفند ماه دانش آموزان  پایه چهارم به  شهر علم (خانه زیست شناسی) می روند و لحظات آموزنده و جذابی را در کنار دوستان خود سپری خواهند کرد.