بازدید دانش آموزان کلاس های پنجم و ششم از خانه زیست شناسی

دانش آموزان کلاس های پنجم و ششم در روز دوشنبه 7 اسفندماه به همراه مربیان خود به شهر علم (خانه زیست شناسی) می روند و لحظات آموزنده و جذابی را در کنار دوستان خود سپری خواهند کرد.