دانش آموزان کلاس های اول و سوم در روز شنبه 5 اسفندماه به همراه مربیان خود به شهر علم (خانه زیست شناسی) می روند و لحظات آموزنده و جذابی را در کنار دوستان خود سپری خواهند کرد.