دانش آموزان کلاس دوم در روز شنبه 28 بهمن ماه به همراه مربیان خود به بازدید از شهر علم، خانه ریاضیات، خواهند رفت و با دوستان خود لحظات شاد و آموزنده ای را سپری خواهند کرد.