دانش آموزان کلاس سوم در روز دوشنبه 16 بهمن ماه نمایشگاه کاردستی با مواد بازیافتی که مربوط به درس مطالعات اجتماعی بود را در دبستان برپا کردند..