در روز چهارشنبه 25 بهمن ماه، نوآموزان پیش دبستانی و دانش آموزان کلاس های سوم و ششم به همراه مربیان خود به شهر علم خواهند رفت و لحظات شاد و آموزنده ای را در کنار یکدیگر سپری خواهند کرد.

نوآموزان پیش دبستانی  از خانه فیزیک و دانش آموزان کلاس های سوم و ششم از خانه ریاضیات استفاده خواهند کرد.