در روز دوشنبه 23 بهمن ماه، دانش آموزان کلاس چهارم به همراه مربیان خود به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان گلزار می روند و لحظات آموزنده ای را در کنار دوستان خود سپری خواهند کرد.