قابل توجه اولیای گرامی و دانش آموزان عزیز، تراكت مسابقه "عكس فجر" كانون فرهنگی تربیتی ارشاد به مناسبت راهپیمایی 22 بهمن جهت شرکت در مسابقه مربوطه به پیوست می باشد..

نكات مهم:

1) زمان تحویل آثار: حداكثر تا پایان بهمن ماه

2)مكان تحویل آثار : كانون فرهنگی تربیتی ارشاد