قابل توجه اولیای گرامی و دانش آموزان عزیز، جهت شرکت در مسابقه فیلم کوتاه مهر سلامت به فایل زیر مراجعه فرمایید.

 

جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت