مسابقه آشپزی مادران در روز شنبه 14 بهمن ماه در دبستان برگزار گردید. با تشکر از حضور مادران عزیزی که در این برنامه شرکت داشتند. مادران شرکت کننده در این مسابقه عبارتنداز : خانم تابان فر، خانم صادق زاده، خانم انصاریپور، خانم سهیلیان، خانم کلاهدوزان، خانم نظری، خانم مظاهری، خانم گیاهی، خانم اسحاقیان، خانم بصام، خانم میرزا، خانم زمانی، خانم گوگردچیان.

برندگان مسابقه عبارتنداز: خانم ها گوگردچیان، کلاهدوزان و گیاهی از نظر تزیین، و خانم ها گیاهی، اسحاقیان، گوگردچیان از نظر طعم. به برندگان 2000 امتیاز و به سایر شرکت کنندگان 1000 امتیاز اهدا شد.