دانش آموزان کلاس دوم در روز دوشنبه 16 بهمن ماه به همراه مربیان خود به شهر علم (خانه زیست شناسی) برای استفاده بیشتر از مباحث گیاهان و صدف ها خواهند رفت و لحظات آموزنده ای در کنار یکدیگر سپری خواهند کرد.