بازارچه خرید و فروش کتاب دست دوم روز چهارشنبه 96.10.27 توسط دانش آموزان پایه های دوم تا ششم در دبستان برگزار می گردد. دانش آموزان پایه اول میتوانند از بازارچه خرید نمایند.