انتخاب سفیران سلامت از دوره دوم دبستان برای تمامی پایه ها