با توجه به تداوم آلودگی هوا در شهر اصفهان ، مدارس ابتدایی و پیش دبستانی این شهر در روز دوشنبه 11/ 10/ 96 تعطیل می باشد