جلسه آموزش خانواده کلاس چهارم روز چهارشنبه 96/10/6 ساعت 2 بعدازظهر در دبستان با حضور معلم کلاس، سرکار خانم نفیسی، برگزار می گردد. حضور یکی از اولیای محترم در جلسه الزامی است.