جلسه آموزشی مخصوص پایه سوم روز چهارشنبه 96/10/6 ساعت 2 بعدازظهر در دبستان برگزار می گردد. این جلسه شامل موارد آموزشی و برنامه های مخصوص جشن تکلیف دانش آموزان می باشد. حضور یکی از اولیا در جلسه الزامی است.