جلسه آموزش خانواده پایه اول روز چهارشنبه 96/10/6 ساعت 3 بعدازظهر در دبستان با حضور معلم کلاس، سرکار خانم قاسمی، برگزار می گردد. حضور یکی از اولیا در جلسه الزامی است.