با توجه به تعطیلی روز چهارشنبه 29 دی ماه ، امتحان هماهنگ نهج البلاغه برای دوره دوم (کلاس های چهارم تا ششم) روز یکشنبه 96/10/03 در دبستان برگزار خواهد شد .