نام کتاب: قصه های تصویری از پروین اعتصامی، شماره 2، مورچه ای که می خواست فیل باشد.

به روایت مژگان شیخی

تصویرگری: حسن عامه کن

انتشارات : قدیانی